Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Disclaimer

Op de internetsite van basisschool Egbertus informeren wij u over de basisschool, ons onderwijs, het lesprogramma en onze organisatie. Ook vindt u de recente activiteiten en nieuwsberichten.

Fouten of gebreken aan de internetsite
Wij hebben deze internetsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. Het kan echter voorkomen dat we toch enkele fouten hebben gemaakt of dat er gebreken bij het gebruik van de site optreden. Via
Directie@egbertusvianen.nl  kunt u eventuele fouten of gebreken doorgeven. Wij passen het dan zo nodig zo snel mogelijk aan.

Beeldmateriaal van personen
Wij bieden ouders de mogelijkheid ons te melden dat ze hun kind niet op de website van school willen zien. Hier zullen we altijd rekening mee houden.
Komt u een foto tegen, waarop uw kind te zien is, zoals u dat niet zou willen, dan kunt u dat doorgeven. We zullen alles in het werk stellen om de foto te verwijderen.

(Her)gebruik van tekst of beeld, model of ander materiaal
De informatie, de afbeeldingen en het materiaal op de internetsite van OBS De Klimroos mag u gebruiken en downloaden voor uw eigen privégebruik. Zonder schriftelijke toestemming van de directie ( 
Directie@egbertusvianen.nl ) mag dit niet voor commerciële doeleinden.

Links naar andere sites
Op de internetsite vindt u verwijzingen (links) naar sites van anderen. Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, betrouwbaarheid en de werking van deze sites. Mocht u een verwijzing naar deze sites niet terecht vinden of mocht de verwijzing niet werken, neemt u dan met ons contact via
Directie@egbertusvianen.nl .

Aansprakelijkheid
Ook al doen we onze uiterste best om deze site volledig en juist te houden; wij sluiten alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van deze internetsite uit.
  
Vertel maar