Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Nieuwe ouders

Nieuwe ouders kunnen een afspraak maken voor een rondleiding met. U kunt contact opnemen via het telefoonnummer 0347-371764 of via het contactformulier

Wanneer u besluit om uw kind op onze school in te schrijven, kunt u gebruik maken van het digitale inschrijfformulier
Het formulier komt automatisch bij onze administratie terecht. Daarnaast ontvangt u een kopie van het door u ingevulde formulier. Na administratieve verwerking ontvangt u nog een bericht van inschrijving.

Wanneer uw kind 4 jaar oud is geworden, mag het naar de basisschool. De leerkracht van de groep waarin uw kind is ingestroomd plant z.s.m. doch uiterlijk binnen 4 weken na het instroommoment een intakegesprek met u. 

Bedoeling: Het intakegesprek is bedoeld om elkaar wederzijds te informeren. Door het invullen van een (uitgebreide) vragenlijst geven ouders van kinderen die 4 jaar zijn geworden of door verhuizing op de Egbertusschool zijn gekomen een eerste indruk van het kind. Van kinderen die van de ene naar onze school verhuizen, krijgen we daarnaast van de school van herkomst een onderwijskundig rapport. De informatie vanuit het intakegesprek én het onderwijskundig rapport samen geven een redelijk beeld van het kind, zodat de leerkracht in staat is om aan de onderwijsbehoeften van het kind te kunnen voldoen.
Vertel maar