Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

 Ouderraad

De Ouderraad van de Egbertusschool is een enthousiaste groep ouders die de link vormt tussen het schoolteam en de ouders van de kinderen.

De belangrijkste taken van de Ouderraad zijn:

  • het organiseren en ondersteunen van een aantal activiteiten in samenwerking met het schoolteam (zoals het openingsfeest, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, schoolreisje, avondvierdaagse, de coördinatie van de schoolkrant etc.); 
  • het beheren van de ouderbijdrage;
  • het bevorderen van contacten tussen ouders, leerlingen en het schoolteam;
  • het signaleren en aanreiken van verbeterpunten aan het schoolteam en de medezeggenschapsraad;  
  • het schoolteam helpen bij het behartigen van de belangen van de kinderen.

De Ouderraad óf het schoolteam informeert u vooraf over de planning en de invulling van de verschillende activiteiten. Wij vragen u via school om toestemming van het gebruik van uw e-mailgegevens voor de communicatie vanuit de Ouderraad.

De Ouderraad verneemt altijd graag van ouders wat er leeft, wat ze vinden van het wel en wee van school, wie welke hulp kan bieden, ideeën etc. De Ouderraad komt circa 3x per jaar bijeen en werkt tussentijds in kleinere groepen aan haar deeltaken.

Interesse voor deelname, vragen of opmerkingen? U kunt contact opnemen via  or@egbertusvianen.nl en/of via or.egbertusvianen@gmail.com
 

 Samenstelling


De Ouderraad bestaat volledig uit ouders en de samenstelling verandert regelmatig. We kunnen daarom voortdurend nieuwe leden gebruiken. Bij aanvang van het schooljaar 2022-2023 ziet de geleding er als volgt uit: Leden Ouderraad.    

Vertel maar