Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  Een katholieke school

De Egbertusschool is een school met een katholieke identiteit. In de school is dit te merken aan:
  • de manier waarop we de dag openen en sluiten met aandacht voor ieder kind;
  • de lessen die worden gegeven uit de catechesemethode 'Trefwoord' met daarin o.a. aandacht voor het gebed en Bijbelverhalen;
  • het hart dat in iedere klas hangt met de tekst: 'Ons hart gaat uit naar…';
  • de vele vieringen die we houden: voorstellingen, vieringen rondom o.a. Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen.
  • ook houden we ieder schooljaar minimaal twee vieringen in de r.-k.-kerk 'Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming';
  • daarnaast besteden we met Pasen met groep 5 specifiek aandacht aan de kruisweg, door met de kinderen in de r.-k.-kerk in te zoomen op de veertien staties, die de lijdensweg van Jezus in beeld brengen, dan wel komt meneer pastoor bij ons op bezoek om te vertellen over de betekenis van Pasen.
  • onze inspanningen t.b.v. één of meerdere goede doelen;
  • onze contacten met 'onze buren': het pastorale team van de r.-k.-parochie.
 

 

Vertel maar