Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Een veilige school

Ieder kind, (maar ook iedere medewerker, ouder en bezoeker) dient zich op school geborgen, gekend, gestimuleerd en gerespecteerd te voelen. Dit zijn basisvoorwaarden om tot ontwikkeling te komen. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, kan een kind niet goed leren, gaat het met tegenzin naar school en stagneert de ontwikkeling, soms met kwalijke gevolgen op latere leeftijd. De school heeft de plicht om ervoor te zorgen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige, gelukkige mensen, die zich in de complexe maatschappij staande weten te houden. Het team van de Egbertusschool wil in deze zin voor kinderen van betekenis zijn. 'Samen leven en leren in een veilige omgeving' staat niet voor niets op onze gevel. Samen, plezier, respect en veiligheid zijn niet voor niets de kernwaarden van de school.
 
Veiligheid heeft o.a. te maken met het voorkomen van ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag is gedrag dat door een ander als niet prettig wordt ervaren. Dat kan een keer gebeuren. Niet iedereen verstaat de kunst om op de juiste wijze in te schatten wat een bepaalde opmerking, handeling, gezichtsuitdrukking bij een ander doet. Niet iedereen is in staat om op basis van feedback van de ander daarvan te leren en het eigen gedrag zodanig aan te passen, dat de ander het gedrag niet meer als vervelend ervaart. Daar is op zich niets mis mee. Jonge mensen moeten, soms met vallen en opstaan, leren hoe zij zich ten opzichte van anderen positioneren kunnen. De een doet dat vrijwel probleemloos, de ander heeft daar meer moeite mee. Gelukkig zijn er altijd volwassenen, die het kind in dit leerproces begeleiden willen, maar veelal leert het kind dit vanzelf in de interactie met andere kinderen. Zo vindt ieder kind een passende, prettig voelende plek in zijn/haar groep. De één nadrukkelijk op de voorgrond, de ander wat meer in de luwte, maar allemaal in harmonie met de omgeving waarin zij zich bevinden.
Wanneer ongewenst gedrag een structureel karakter krijgt, ontstaat een probleem. Niet alleen voor de omgeving die met dat ongewenst gedrag te maken krijgt, maar ook met degene die dat ongewenste gedrag vertoont. Het is zaak om deze negatieve ontwikkeling in positieve zin te beïnvloeden.
Vertel maar