Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden Nederland (GGD MN)

De GGD voor kinderen in het basisonderwijs
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden-Nederland werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te sporen. Mochten er problemen gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij het bewandelen van de juiste weg. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente.
 
Gezondheidsonderzoeken
U krijgt van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De standaard preventieve onderzoeken vinden plaats op het CJG en op school. In principe is het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd onderzoek in groep 2 met ouders op het CJG, daarna in groep 7 zonder ouders op school. Bij groep 2 krijgen ouders direct de terugkoppeling. Bij groep 7 worden de ouders schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgafspraak geadviseerd wordt met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen.
 
 
Voor meer informatie klik hier.
 
Zie voor meer informatie ook op de website van de GGD of mail naar jeugdgezondheidszorg@ggdmn.nl
 

Schoolartsendienst

G.G.D. West-Utrecht                   Poststede 5                         3431 HP NIEUWEGEIN             030 - 6086086

Schoolarts                                                                                                                        

Mw. M. Wouters                         Postbus 624                       3430 AP NIEUWEGEIN             030 - 6086086

Jeugdverpleegkundige             

Mw. C. van Bemmel                    Postbus 624                       3430 AP NIEUWEGEIN              030 - 6086086

Vertel maar