Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
    Samen Veilig

Samen Veilig
Samen Veilig komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind. Onze medewerkers kijken samen met cliënt, gezin, netwerk en lokale hulpverlening naar een oplossing. Samen werken we aan het herstel van een veilige situatie.
Samen Veilig Midden-Nederland is werkzaam in de gemeenten in de provincie Utrecht en in de gemeenten Wijdemeren en Weesp.
 
Gebiedsgerichte SAVE-teams
Samen Veilig werkt vanuit gebiedsgerichte teams, dicht in de buurt. In deze zogeheten SAVE-teams werken breed geschoolde allround medewerkers: de expertise op het gebied van onderzoek naar de bedreigde ontwikkeling van kinderen en kindermishandeling, crisisinterventie, jeugdbescherming en jeugdreclassering is in één team verenigd voor één specifiek gebied. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de lokale teams. We doen dit aan de hand van onze benaderingswijze SAmenwerken aan VEiligheid (SAVE). Ook de expertise die bijvoorbeeld nodig is in het omgaan met jeugdigen en ouders met een licht verstandelijke beperking is in de teams geborgd. We werken hiervoor nauw samen met de SAVE-partners: de William Schrikker Groep (WSG) en de Raad voor de Kinderbescherming Midden-Nederland.
 
SAVE-team Lopik & Vianen
Telefoon
[030] 600 77 00
Bezoek- en postadres
Graaf Karellaan 1 - 35, 3434 DT Nieuwegein
http://www.samen-veilig.nl/locaties/save-team-lopik-vianen/ 
Vertel maar