Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Leerstofaanbod groep 4

Hieronder ziet u per vakgebied de globale leerstof voor groep 4. Ook vindt u informatie wat u thuis kunt oefenen met uw kind. 

Rekenen
Optellen t/m 100
 • Optellen t/m 100, variastrategieën:
 • Rijgen langs een rond getal, bijv. 49+27: 49 -> 50 -> 76
 • Rekenen met teveel, bijv. 37+29 -> 37+30-1
Aftrekken t/m 100
 • Aftrekken t/m 100, variastrategieën:
 • Aftrekken door aanvullen, bijv. 34-29 op de getallenlijn: 29 -> 30 -> 34 (je springt van 29 naar 34 en kijkt hoe groot die sprong is)
 • Rekenen met teveel, bijv. 63-29 -> 63-30+1

Vermenigvuldigen
 • Memoriseren van alle tafels van vermenigvuldiging
 • Memoriseren van alle tafels van vermenigvuldiging m.b.v. de geleerde strategieen.
Meetkunde
 • Vergroten of verkleinen van getekende voorwerpen
 • Herkenning en voortzetting van patronen
Verhoudingen
 • Verhouding tussen aantal en te betalen prijs
Tip: 
Op rekenweb en online klas kun je allerlei manieren vinden om sommen te oefenen.

Taal
Bij taal zijn de leerdoelen opgesplitst in verschillende domeinen, te weten spreken en luisteren, taalbeschouwing, stellen en woordenschat. De thema's waarover we werken zijn

Spreken en luisteren
 • ingaan op het internationale karakter van pictogrammen;
 • zelf pictogrammen bedenken;
 • discussiëren over hygiëne
 • praten over culturele gebruiken;
 • een web opbouwen over lichaamsverzorging;
 • een verhaal beluiseren en navertellen;
 • praten over gevraagd en ongevraagd drukwerk.
Taalbeschouwing
 • met verzamelnamen werken;
 • een web uitwerken;
 • definieren van naamwoorden en doewoorden;
 • naamwoorden uitbreiden tot naamwoordgroepen;
 • naamwoordgroepen langer maken;
 • tijdwoorden gebruiken in zinnen.
Stellen
 • objectieve en subjectieve kenmerken onderscheiden en in een tekst verwerken;
 • in kleine stapjes leren denken;
 • dialogen schrijven;
 • een poppenkastspel schrijven;
 • zinnen afmaken en verschillen bespreken;
 • zinnen maken door steeds een ander woordt te gebruiken;
 • beginwoorden toepassen in verhaaltjes.
Woordenschat
 • woorden over verkeer;
 • woorden over hygiëne;
 • woorden over drukwerk.

Tip:
Bekijk de doelen en breng het spelenderwijs aan de orde, wanneer een situatie zich voordoet. 

Spelling
Bij spelling leren we de volgende categorien aan:
 • muisje, verkleinwoorden met -je, -tje en -pje. Hoor je achteraan -je, -tje, of -pje, schrijf dan eerst het woord gewoon.
 • bomen, hoor je aan het einde van een klankgroep een lange klank (aa, ee, oo, uu), dan schrijf je maar één a, e, o, u.
Tip:
Wanneer je extra wilt oefenen, is BLOON een goede manier om te oefenen. Neem contact op met de juf, zodat zij een account voor je kan maken. 

Technisch Lezen
Bij technisch lezen werken we aan de volgende doelen:
 • eenlettergrepige woorden met th- en wr-.
 • tweelettergrepige woorden met -aai, -ooi, -oei.
 • tweelettergrepige woorden eindigend op -end.
 • tweelettergrepige woorden eindigend op -ig, -lijk en -ing.
 • tweelettergrepige woorden met stomme -e- in eerste lettergreep, maar niet met be-, ge- en -ver
 • tweelettergrepige woorden met -i- (uitspraak ie)
 • drielettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden.
 • drielettergrepige woorden eindigend op -eren, -elen, -enen
 • drielettergrepige woorden eindigend op -ig, -lijk, -ing.
 • woorden eindigend op -etje.
Tip:
Het is goed thuis te oefenen met lezen. Thuis is het vooral belangrijk dat het boek aansluit bij de belevingswereld van het kind. 
Vertel maar