Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Leerstofaanbod groep 3

Hieronder ziet u per vakgebied de globale leerstof voor groep 3. Ook vindt u informatie wat u thuis kunt oefenen met uw kind. 

Rekenen
Getalbegrip
 • verder- en terugtellen t/m 20
 • vormen van (verkort)tellen: hoeveelheden tellen t/m 12, doortellen, tellen met groepjes
 • getallen (symbolen) t/m 20 herkennen
 • volgorde van de getallen t/m 20 op de kaartjesgetallenlijn
 • betekenis en functie van getallen
 • vergelijken van hoeveelheden
 • hoeveelheden t/m 20 weergeven op de tien- en twintigkaart
 • vormen van tellen: gestructureerd tellen van hoeveelheden t/m 20 m.b.v. vijfstructuur, tellen (van hoeveelheden t/m 20) met sprongen van twee
 • splitsen van 3,4,5,6,7,8,9 en 10
 • getalbeelden: dubbelen (t/m dubbel 5)
Rekenen t/m 10
 • optellen en aftrekken t/m 10 (bussommen, instappen en uitstappen) in pijlentaal (inclusief symbolen + en -)
 • aanvullen t/m 10
Meten
 • vergelijken van lengtes, met langer dan, 3x zo lang enz. (verhoudingsdenken)
 • verkennen van mozaïeken en patronen
Tijd
 • hele en halve uren
Tip: 
Op rekenweb en online klas kun je allerlei manieren vinden om sommen te oefenen. Ook is het fijn om sommen concreet te maken met materialen (bijv. splitsen van getallen, sommen t/m 10).

Technisch lezen

Bij veilig leren lezen wordt er gewerkt met kernen. Elke kern heeft doelen voor lezen, spelling en taal. De thema's waarover we werken zijn mijn klas en mijn lijf. De doelen staan hieronder per categorie beschreven.

Lezen
 • het doorzien van de structuur van eenvoudige, klankzuivere woorden
 • het lezen van de volgende structuurwoorden: ik, maan, roos, vis, sok, aan, pen, en, teen, een, neus, buik, oog
 • de volgende letters verklanken: m, r, v, i, s, aa, p, e, t, ee, n, b, oo
 • nieuwe woorden lezen volgens de elementaire leeshandeling
 • het lezen en begrijpen van tweewoordzinnen
 • het lezen en begrijpen van korte, eenvoudige zinnetjes
Spelling
 • het verdelen van eenvoudige woorden in klanken
 • de juiste letter plaatsen bij een gegeven klank
 • eenvoudige woroden maken met bekende letters
Taal
 • weten dat boeken van voor naar achter worden gelezen, bladzijden van boven naar beneden en regels van links naar rechts
 • het begrijpen van de taal van voorleesboeken
 • het verwoorden van hun gevoelens
 • luisteren naar elkaar
 • het uitbreiden van de woordenschat binnen het thema ''mijn klas'' en ''mijn lijf''
 • aan de hand van het omslag de inhoud van een boek enigzins voorspellen
 • conclusies trekken naar aanleiding van een voorgelezen verhaal en de afloop daarvan voorspellen
 • een persoonlijk verhaal vertellen
 • bij het onderwerp blijven
Tip:
Het is goed om thuis te oefenen met lezen. Boekjes lezen met start of M3 (dit staat voor midden groep 3). Voor extra oefenmateriaal, neem dan contact op met de juf.
Vertel maar