Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Leerstofaanbod groep 8
Rekenen
       
Kommagetallen 
 • Hoofdrekenen met kommagetallen, met accent op delen
           Breuken
 • Delen met breuken en gemengde getallen door breuken
 
             Procenten, breuken, verhoudingen, kommagetallen
 •  Relatie procenten, breuken, verhoudingen en kommagetallen;
 • rekenen met percentages en kiezen van een passende strategie;
 • rekenen met percentages bij toepassingen als inflatie (ook bij meer dan 100% en cumulatief), korting, prijsstijgingen, prijsdalingen en de btw
         Deelbaarheid
 • Deelbaarheid door 2, 4, 5 en 10;
 • ontbinden in priemgetallen.
   
   
  Bewerkingen
   
 • Regels voor de volgorde van bewerkingen;
 • controlebewerkingen bij optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen en relaties tussen bewerkingen.
   
  Procenten
   
 • Rekenen met percentages bij toepassingen als inflatie (ook bij meer dan 100% en cumulatief), korting, prijsstijgingen, prijsdalingen en de btw.
 
          Meetkunde
 • Draaien en spiegelen van figuren;
 • leggen van tangramfiguren.
 
            Meten: oppervlakte en inhoud  
 • Berekenen van oppervlakte en inhoud van rechthoekige en balkvormige figuren
 • Basisherleidingen van oppervlakte- en inhoudsmaten
        Grafieken
 • Lezen van en conclusies trekken uit enkelvoudige en samengestelde grafieken
 • Verband zien tussen diverse soorten grafieken
Taal
De thema's waarover we werken zijn:
 • Gevoelens;
 • het voortgezet onderijs;
 • kleding;
 • een avondje uit.
De doelen per domein:

Spreken en luisteren:
 • Beschrijven van gevoelens;
 • luisteren met respect;
 • mondeling informatie inwinnen;
 • bruikbare informatie uit een gesproken tekst halen;
 • beschrijven van een activiteit.
Taalbeschouwing:
 • Bepalen van zinsdelen, onderwerp en werkwoordelijk gezegde uit de zin halen;
 • het lijdend voorwerp vinden in de zin;
 • het herkennen van het persoonlijk voornaamwoord.
Stellen:
 • Schrijven van een kettingverhaal;
 • gezamenlijk teksten schrijven;
 • een recensie schrijven;
 • een verhaal herschrijven tot hoorspel.
Woordenschat:
 • Woorden die te maken hebben met gevoelens;
 • woorden die te maken hebben met het voortgezet onderwijs;
 • woorden die te maken hebben met kleding;
 • woorden die te maken hebben met uitgaansmogelijkheden.
Spelling:
Bij spelling herhalen we de volgende categorieën:
 • Woorden met ch.;
 • leenwoorden uit het Engels;
 • woorden met een trema;
 • woorden op -erd en -aard;
 • woorden met th die klink als t;
 • werkwoorden;
 • leenwoorden uit het Frans;
 • woorden die eindigen op -isch;
 • woorden op een q een x of een y.


Technisch lezen.
 Doel :
 • Avi- niveau: M8 in januari beheersen,
 • DMT: B-score halen
 • Leerlingen lezen woorden en zinnen vlot en letten op intonatie, dat wil zeggen : rustpunten, nadruk en kiezen van toon.
Vertel maar