Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  Leerstofaanbod groep 8
     
Rekenen
     Grafieken
 • Lezen van en conclusies trekken uit enkelvoudige en samengestelde grafieken.
 • Verbanden zien tussen diverse soorten grafieken.

   Breuken, procenten, kommagetallen

 • Rekenen met percentages zoals die voorkomen in de omgangstaal (anderhalf procent, driekwart procent enz.)
 • Breuken en antwoorden van bewerkingen met breuken schrijven als kommagetal
 • Eenvoudige delingen met delers als 0,2 en 0,25
 • In/naar verhouding vergelijken
 • Gijferend optellen en aftrekken met hele getallen en kommagetallen
 • Hoofdrekenend optellen en aftrekken met hele getallen en kommagetallen

      Meten

 • Herleiden van lengte-, oppervlakte-en inhoudsmaten in toepassingssituaties
 • Identificeren hoe je van welke bouwplaten je kubussen of dobbelstenen kunt maken
 • Van veelvoorkomende ruimtelijke figuren bouwplaten maken

    
       Verhoudingen

 • Rekenen met verhoudingen in verschillende situaties
 • Werken met schaallijnen

     Taal
       De thema's waarover we werken zijn:
 • Van alle tijden
 • Het huishoudbudget
 • Denk aan het milieu
      Spreken en luisteren
 • Houden van een werkoverleg
 • leren informatie inwinnen (interview) waarbij ze zich aan gespreksregels houden
 • discussie voeren in groepen, waarbij ze hun eigen standpunt moeten onderbouwen en dat van anderen beargumenteerd moeten bestrijden of ondersteunen
       Taalbeschouwing
 • Zinnen verdelen in zinsdelen en zinsdelen benoemen
 • woordsoorten benoemen
 • kennismaken met enkele typen samenstellingen en afleidingen
 • enkele lastige taalverschijnslene leren hanteren (na/naar, jou/jouw, u/uw; de groep kinderen loopt)
       Stellen
 • Een tekst herschrijven voor kinderen van groep 5
 • een levensloop schrijven
 • een brief schrijven
      Woordenschat
 • Uitdrukkingen met tijd
 • namen voor het begin, het verloop en het einde van gebeurtenissen
 • woorden die te maken hebben met inkomsten en uitgaven
 • woorden die te maken hebben met het milieu
    Spelling

        Bij spelling herhalen we de volgende categorieën
 
 • Woorden met een c die klinkt als s
 • woorden met een c die klinkt als k
 • alle werkwoorden
 • leenwoorden uit het Frans
 • woorden op -isch
 • woorden op -heid
 • woorden op -teit
      Technisch lezen
       Bij technisch lezen werken we aan de volgende doelen:
 • Avi- niveau M8 beheersen
 • DMT: B-score behouden
       Leerlingen lezen woorden en zinnen vlot en letten op intonatie.
Vertel maar