Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Ouderpanel

Kort gezegd is een ouderpanel een open gesprek tussen de schoolleiding en een willekeurig uitgenodigde groep ouders over de gang van zaken op school. Uit dit gesprek komen adviezen van de ouders voort, waarmee de school het onderwijs kan verbeteren. In tegenstelling tot een ouderraad of medezeggenschapsraad die gedurende een langere tijd een vaste samenstelling kennen, bestaat een ouderpanel niet uit een vaste groep ouders. Voor elk ouderpanel worden steeds weer andere ouders uitgenodigd. Ouders krijgen via hun kinderen, via schriftelijke documenten als de schoolgids, via andere ouders en door eigen waarneming allerlei informatie over de school. Zij kunnen vanuit dit perspectief een mening hebben over de school, zonder daarbij op de stoel van het team te gaan zitten. Ouders zien vaak dingen, die men op school over het hoofd kan zien.

Wat is de status van de afspraken gemaakt tijdens ouderpanels?
Wanneer u wilt weten wat er met de afspraken is gebeurd, die tijdens eerdere ouderpanels zijn gemaakt, klikt u op bijgaande terugkoppeling.
Vertel maar