Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Organogram

In bijgaand organogram krijgt u een overzicht van de wijze waarop onze school is georganiseerd. Hoe verhouden de onderlinge partijen zich tot elkaar? Hoe lopen de onderlinge contacten? Wie maken deel uit van het managementteam? Welke is de positie van de externen? U kunt in het organogram zien hoe de lijntjes letterlijk en figuurlijk lopen.

Zo kunt u bijvoorbeeld zien, dat de leerlingen in formele zin via de leerlingenraad contact hebben met de directie. En dat ouders, wanneer zij de intern begeleider willen spreken, dit alleen maar via de leerkracht kunnen doen. Dat geldt overigens ook voor de reken- en/of taalspecialist. Logisch: de leerkracht werkt primair met uw kind en moet op de hoogte zijn van gemaakte afspraken. U kunt zien, dat de Onderwijsassistent (OAS)  door de leerkracht wordt aangestuurd. En het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) door de directie. Op dit moment werken we niet met onderwijsassistenten, maar we sluiten dit in de toekomst niet uit.

Klik hier voor het organogram van de Egbertusschool.

In bijgaand bestand kunt u zien welke taken en verantwoordelijkheden de in het organogram genoemde groeperingen hebben. 

 
Vertel maar