Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  Meldcode en meldplicht 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.
 
Meldcode is geen meldplicht
Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Een zorginstelling of een basisschool heeft meldplicht als er een vermoeden is dat een werknemer zich schuldig maakt aan seksueel misbruik van kinderen.
Bij een meldplicht moet de professional zijn vermoeden van geweld melden bij andere instanties, bijvoorbeeld bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunten Huiselijk Geweld. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem bij die afweging houvast.
 
Zie hier meer informatie over 'meldcode en meldplicht'.
Vertel maar