Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
      Schoolverzuim

Indien een kind door ziekte of een andere reden verhinderd of verlaat is, moet de ouder/verzorger de school hiervan 's morgens tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch op de hoogte brengen. De school zal contact opnemen indien het kind zonder afmelding afwezig is. Leerlingen van wie de afwezigheid niet aan ons wordt doorgegeven vallen onder ongeoorloofd schoolverzuim en zullen daarom moeten worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar, anders loopt de school het risico om een boete te krijgen. Gedurende de schoolloopbaan van het kind dient de school elke vorm van afwezigheid van het kind bij te houden.
Vertel maar