Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
   Leerstofaanbod groep 7

Hieronder ziet u per vakgebied de globale leerstof voor groep 7. Ook vindt u informatie wat u thuis kunt oefenen met uw kind. 

Rekenen

Breuken
 • Vergelijken en ordenen van benoemde en onbenoemde ongelijknamige breuken.
 • Bij een gegeven breuk gelijkwaardige breuken maken.
Kolomsgewijs delen
 • Stimuleren tot aftrekken in veelvouden van happen van 10X
 • Verkorten door veelvouden van 1x en 10x en 100 x ineens af te trekken.
Procenten
 • Eenvoudige percentages verbinden aan breuken en verhoudingen.
 • Percentages berekenen m.b.v. verhoudingstabel of breuken.
 • Percentages weergeven in cirkelgrafiek.
Verhoudingen
 • Verhoudingentaal gebruiken als 1 van de 5, 1 op de 5.
 • Rekenen met verhoudingen m.b.v. de verhoudingstabel en met breuken.
Gemiddelde
 • Het begrip gemiddelde
 • Het berekenen van het gemiddelde met hoofdrekenen of met de rekenmachine
 • Berekenen van het gemiddelde in diverse toepassingssituaties.

 Meten/meetkunde
 • Oppervlakte: De oppervlakte bepalen van onregelmatige figuren door gebruik te maken van roosters.
 • Oppervlakte: De oppervlakte bepalen van figuren (o.a. driehoeken en veelhoeken)  m.b.v. verdelen en omvormen.
Tip: 
Op rekenweb en online klas kun je allerlei manieren vinden om sommen te oefenen.

Taal
Bij taal zijn de leerdoelen opgesplitst in verschillende domeinen, te weten spreken en luisteren, taalbeschouwing, stellen en woordenschat. De thema's waarover we werken zijn tijd, kopen en betalen en natuur. De doelen staan hieronder per domein beschreven.

Spreken en luisteren
 • Een gebeurtenis vertellen met alternatieven voor 'en toen'.
 • Een vraaggesprek voeren.
 • Gericht luisteren om bruikbare informatie te achterhalen.
Taalbeschouwing
 • 'Onderzoeken' van de mogelijkheden om samenstellingen te maken van voorzetsels en werkwoorden.
 • 'Lezen' van woordenboeklemma's.
 • Kennismaken met de uitgangen en de betekenissen van verkleinwoorden.
 • De betekenissen leren van het voorvoegsel on- en afleidingen doorzien van het type onbreekbaar.
 • Begrenzen van zinsdelen en benoemen van onderwerp en werkwoordelijk gezegde.
​​Stellen
 • Een betoog schrijven.
 • Een nauwkeurige beschrijving maken.
 • Objectieve en subjectieve beschrijvingen maken.
Woordenschat
 • woorden over verleden, heden, toekomst.
 • Betaalmiddelen.
 • Geweld door natuur en door mensen.
Tip:
Bekijk de doelen en breng het spelenderwijs aan de orde, wanneer een situatie zich voordoet. 

Spelling
Bij spelling leren we de volgende categorieën aan:
 • Leenwoorden uit het Engels.
 • Persoonsvormen in de verleden tijd van sterke werkwoorden.
 • Voltooid deelwoorden die eindigen op d of t.
 • Persoonsvormen van alle werkwoorden in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd.
 • Woorden schrijven met een q, een x of een y.
 • Construeren  van voltooid deelwoorden.
 • Woorden die eindigen op -heid en -teit.

​Tip:
Wanneer je extra wilt oefenen, is BLOON een goede manier om te oefenen. Neem contact op met de juf, zodat zij een account voor je kan maken. 

Technisch Lezen
Bij technisch lezen werken we aan de volgende doelen:
 • Onderhouden van vlot lezen van woorden en zinnen.
 • Vloeiend lezen en teksten (intonatie: rustpunten, toon).
 • Toepassen, onderhouden en uitbreiden leesvaardigheid.
Tip:
Het is goed thuis te oefenen met lezen. Thuis is het vooral belangrijk dat het boek aansluit bij de belevingswereld van het kind. 
Vertel maar